نحوه استفاده از کلیدهای میانبر در نرم افزار کورل دراو (لیست shortcut ها)

شما می توانید از کلیدهای میانبر صفحه کلید (که به عنوان hotkeys نیز شناخته می شوند) برای فعال کردن سریع بسیاری از منوها و فرمان ها و ابزارها در CorelDRAW X3 استفاده کنید. کلید میانبر هر فرمان منو در سمت راست آن نمایش داده میشود. کلید میانبر برای هر ابزار با نگه داشتن نشانگر موس بر روی آن ابزار در جعبه ابزار نمایش داده میشود.

نحوه باز کردن یک فایل در کورل دراو

این مثال، استفاده از کلید میان بر (Ctrl+N) برای شروع یک پروژه جدید را نشان میدهد

استفاده از کلید F10 برای فعال کردن گزینه Shape

این مثال، استفاده از کلید میانبر F10 را به منظور فعال کردن ابزار Shape نشان می دهد.

 

در پایین چند نمونه از میانبرها برای اجرای چند فرمان مرسوم نمایش داده شده است:

                             فرمان کلید میانبر
بازکردن یک فایل Ctrl+O
ذخیره یک فایل Ctrl+S
Import کردن یک فایل Ctrl+I
Export کردن یک فایل Ctrl+E
پرینت یک فایل Ctrl+P

 

توجه: برای مشاهده لیست کامل میان بر ها به CorelDRAW X3 Quick Reference Card در نرم افزار Coreldraw مراجعه کنید.

مطالعه بیشتر