۱۰ قانون ترکیب بندی در عکاسی

بازدید: 3549 بازدید

وقتی صحبت از عکس خوب می کنیم، آموزش ترکیب بندی نقش کلیدی دارد.
هرچه بیشتر ترکیب بندی در عکاسی را بدانید، راحت تر می توانید مخاطبتان را جذب کنید.

زمانی که کاملاً ترکیب را یاد گرفتید قدم بعدی این است که بروید عکاسی و هر آنچه یاد گرفتید را فراموش کنید، عکسی بگیرید که فکر می کنید درست است.

قانون یک سوم

این قانون از با استفاده ترین تکنیک های عکاسی می باشد. عکسهایی که از این قانون تبعیت میکنند در نهایت تصاویری جذاب می شوند و یک بالانس مناسب بین سوژه و پس زمینه را در خود دارند. زمانی که شما شروع به عکاسی می کنید و از قانون یک سوم در عکسهایتان استفاده می کنید تصاویرتان طبیعتی و جذاب تر می شود. در مصاحبه های تلویزیونی خیلی از این قانون استفاده می شود.

قانون مثلثی

قانون مثلثی تقریباً در همه چیزهایی که ما می بینیم هست و بهترین راه برای ترکیب مختلف ترکیب بندی ها می باشد مثل استفاده از خطوط ، مسیرها و … اما بهترین کاربرد ترکیب مثلثی القاء حس ثبات و بی ثباتی می باشد.

وزن بصری

من در مقاله های مختلف به وزن بصری اشاره کرده ام اما توضیح آن به این راحتی نمی باشد. وزن بصری فراتر از سایز یک سوژه در تصویر می باشد و به چیزی در تصویر گفته می شود که اول در عکس دیده می شود و بیشترین زمان را در نگاه کردن از مخاطب می گیرد. اگر درک درستی از وزن بصری در عکس پیدا کنید و با خلاقیت خود ترکیب کنید می توانید مخاطب را به آن جهتی که مدنظر دارید هدایت کنید.

انرژی خطوط

در این ترکیب بندی از انرژی که از ترکیب خط و خطوط موجود در اطرافتان است تشکیل میشود و تصویری جذاب را تشکیل می دهد، خطوط مرکز تصویر اطراف پخش می شوند.

بالانس

بالانس پایه تمام ترکیب بندی ها می باشد می تواند تصویر را از یک بی نظمی به یک هارمونی و نظم تبدیل کند. اگر شما عکس را با یک خط فرضی به دو قسمت از وسط تقسیم کنید میتوانید سوژه هایتان را در ۲ سمت عکس به گونه ای قرار دهید تا عکستان متعادل یا نا متعادل به نظر بیاید.

تو در تو

عکسهای تو در تو بهترین راه برای هدایت چشم مخاطب به یک نقطه خاص مد نظر عکاس میباشد و با صحنه ای که ازعوامل تو در تو استفاده می شود می توان عمق میدان را به نمایش گذاشت. به طور مثال اگر شما ۳۳ پل را از کنار عکاسی کنید به تصویر تو در تو می رسید. در این نوع ترکیب بندی بالانس به طور مساوی در همه جای عکس تقسیم می شود.

ترکیب افقی

وقتی عکسی به دو قسمت افقی تقسیم می شود با استفاده از موادی مثل انبوه ساختمان ها، درختان و … به ترکیب افقی دست پیدا می کنید. .این زمانی است که شما تشخیص بدهید که چه بخشی از عکستان بیشتر جذاب است.

مسیر نگاه کردن سوژه

مسیری که ما در عکس دنبال می کنیم کاملاً بستگی به انتخاب عکاسی در ترکیب بندی دارد که چشمان ما را به مسیر درست هدایت می کند. هرچه شما درک بهترین نسبت به نحوه نگاه کردن مخاطب به عکس پیدا کنید در آینده هم می توانید مطمئن باشید که بیشترین تاثیر را میتوانید به مخاطب بگذارید.

اگر شما از فردی که نگاه آن در تصویر تاثیر زیادی دارد عکاسی کنید ناخودآگاه مخاطبتان به مسیر نگاه آن فرد نگاه می کند این جزء غریزه هر فرد می باشد که اول به چشمان سوژه در عکس نگاه کند، اگر سوژه به خود مخاطب مستقیم نگاه کند، درگیری بین چشم مخاطب و سوژه طولانی تر می شود و اکثر زمان نگاه کردن به کل عکس را در بر می گیرد، اما اگر نگاه سوژه به چیز دیگری در کادر باشد ناخودآگاه مخاطب هم به آن نگاه می کند.

مطالعه بیشتر